Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne czyli w czym pomoże nam notariusz

Czego tak naprawdę dotyczą sprawy rodzinne, nie każdy wie. Dlatego też często nie wiemy także, kto może udzielić nam pomocy w trudnej sytuacji. Warto więc wiedzieć, że w zakresie majątku małżonków, umowy majątkowe pomiędzy małżonkami muszą być zawierane w formie aktu notarialnego.

Notariusz, a prawo rodzinne

Warto również wiedzieć co z zakresu spraw rodzinnych należy do kompetencji notariusza. Są to między innymi:

  1. Umowy majątkowe małżeńskie ustanawiające rozdzielność majątkową małżonków;
  2. Umowy małżonków skutkujące przesunięciem majątku – rozszerzeniem wspólności majątkowej na składniki majątków osobistych;
  3. Umowy o podział majątku wspólnego po rozwodzie i separacji;
  4. Umowy alimentacyjne zabezpieczone oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

Prawo rodzinne, a podział majątku

Podczas trwania małżeństwa, żaden z małżonków nie może wystąpić o podział majątku wspólnego małżonków. Można tego dokonać dopiero po zakończeniu współwłasności małżeńskiej majątkowej na skutek rozwodu, separacji lub zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej. Jeżeli strony są w stanie dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku, wówczas jest to możliwe za pośrednictwem notariusza.

W celu uzyskania profesjonalnej porady prawnej w sprawach rodzinnych warto skontaktować się z LEGAL.F KANCELARIA Paulina Fiejdasz Radca Prawny. W ten sposób zyskamy pewność, iż wszelkie sprawy rodzinne zostaną przeprowadzone we właściwy sposób.

Komentarze