Obsługa celno-spedycyjna

Obsługa celno-spedycyjna to przyszłość w handlu międzynarodowym

Współczesna globalizacja dokonała dużych zmian w międzynarodowym systemie politycznym, społeczny i kulturowym, a także, co ważne, w strukturze ekonomicznej. W wyniku tych zmian rynki oraz produkcja światowa stały się o wiele bardziej współzależne, a zmniejszenie barier pomiędzy krajami wpłynęło na większą dynamikę wymiany towarów i usług. W takiej rzeczywistości odczuwalne jest coraz większe zapotrzebowanie na profesjonalną obsługę celno-spedycyjną.

Świat bez barier handlowych

Pomimo drastycznego zmniejszenia barier przepływu towarów i usług pomiędzy poszczególnymi krajami, czynności związane z obsługą celną i logistyką międzynarodową to nadal istotny aspekt każdego obrotu międzynarodowego. Polska po wejściu w 2004 roku do struktur Unii Europejskiej, została również objęta Unią celną. Zazwyczaj odprawa celna jest związana z obowiązkiem przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów, które są konieczne do dalszej realizacji międzynarodowego procesu transportowego.

Dyplom to atut

Często skomplikowane procedury celne i prawne wymagają posiadania odpowiedniej wiedzy merytorycznej oraz praktycznej do prowadzenia tego rodzaju transakcji. Specjalistyczną i aktualną wiedzę z tego obszaru najlepiej zdobyć na poziomie akademickim. Studia licencjackie w Warszawie na specjalności Obsługa celna i logistyka międzynarodowa to najlepsza opcja dla osób zainteresowanych procedurami celnymi, prawnymi oraz logistycznymi w handlu międzynarodowym.

Handel międzynarodowy

Studia licencjackie w Warszawie

Odprawa celna to niejednokrotnie skomplikowany proces wiążący się z przejęciem towaru, jego sprawdzeniem oraz odpowiednim zabezpieczeniem pod względem prawnym. Aby biegle opanować ten proces studia licencjackie w Warszawie wyposażają absolwentów w specjalistyczną i praktyczną wiedzę z zakresu międzynarodowego prawa celnego, przepisów celnych w obrocie międzynarodowym, znajomości dokumentacji celnej i mechanizmów funkcjonowania regulacji celnych, wykonywania wszystkich praktycznych czynności pod kątem obsługi logistycznej, a także zarządzania łańcuchem dostaw, procesem zakupów, optymalizacji kosztów oraz sprawnej obsługi petentów.

Specjalistyczna wiedza w cenie

Umiejętności związane z obsługą celną i logistyką międzynarodową można wykorzystać na wielu płaszczyznach. Osoba uzbrojona w taką specjalistyczną wiedzę doskonale poradzi sobie m.in. we wszelakich przedsiębiorstwach zajmujących się międzynarodową obsługą towarową oraz doradztwem celnym, w administracji państwowej ora samorządowej zajmującej się polityką celną, w służbach mundurowych, w realizacji własnej działalności gospodarczej w zakresie handlu zagranicznego oraz obsługi celnej biznesu, jako analityk i specjalista w firmach logistycznych czy też jako właściciel własnego przedsiębiorstwa logistycznego, transportowego lub spedycyjnego.

Jakkolwiek postępująca globalizacja gospodarki światowej znacząco wpływa na praktycznie niepohamowany przepływ wszelkiego rodzaju towarów i usług przez, bądź co bądź, umowne granice państwowe, szczególnie w Europie, to sprawna i skuteczna obsługa celna i spedycyjna jest nadal bardzo potrzebna dla zachowania prawne status quo.

Komentarze