Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED

Czym jest defibrylacja?

Defibrylacja to zabieg medyczny będący kluczowym elementem resuscytacji krążeniowo-oddechowej, którą wykonuje się podczas nagłego zatrzymania krążenia. Pozwala ona przywrócić prawidłowy rytm serca, zwiększając szanse na przeżyci osoby poszkodowanej. Jak wiadomo, kluczowy dla defibrylacji jest czas. Im szybciej podejmiemy działania mające na celu przywrócenie akcji serca, tym większe szanse na przeżycie poszkodowanego. W tym celu niezbędny do defibrylacji jest AED, czyli automatyczny defibrylator zewnętrzny.

Czym jest AED?

Urządzenie do ratowania życia AED to intuicyjne urządzenie medyczne, umożliwiające przeprowadzenie szybkiej akcji ratunkowej. Automatyczny defibrylator zewnętrzny za pomocą impulsu elektrycznego o odpowiednio dużej energii.

Na czym polega defibrylacja?

Defibrylacja jest częścią działań resuscytacyjnych, mających na celu przywrócenie prawidłowego rytmu serca, który jest zaburzony i nie pompuje krwi. Automatyczny defibrylator zewnętrzny zaraz po uruchomieniu i prawidłowym podpięciu elektrod do pacjenta analizuje rytm serca. Jeśli urządzenie stwierdzi nieprawidłowości, zaleci wykonanie defibrylacji. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku AED dostarczy impuls elektryczny do mięśnia sercowego. Jego zadaniem jest przerwanie nieprawidłowej pracy serca i przywrócenie rytmu zatokowego, czyli tego prawidłowego.

Jak używać automatyczny defibrylator zewnętrzny?

Defibrylator AED jest bardzo intuicyjnym urządzeniem. Zaraz po zdjęciu osłony bądź po naciśnięciu przycisku start, urządzenie rozpoczyna wydawanie komend w języku polskim. Najpierw urządzenie przypomni o wezwaniu pomocy medycznej, każe usunąć odzież z klatki piersiowej i tłumaczy jak podpiąć elektrody. Następnie analizuje rytm serca i informuje, że należy wykonać defibrylację. Przed uruchomieniem impulsu należy przerwać wszystkie działania resuscytacyjne i nie dotykać poszkodowanego. Po wykonaniu impulsu należy powrócić do działań resuscytacyjnych aż do przyjechania pogotowia.

Komentarze