światła przeciwmgłowe

Jak używać świateł przeciwmgłowych?

W czasie niesprzyjających warunków drogowych światła określane jako przeciwmgłowe w niejednej sytuacji mogą wręcz uratować życie. Stosowanie ich podczas mgły lub w czasie silnych opadów deszczu, śniegu lub występowanie innych zjawisk ograniczających widoczność w sposób znacznie utrudniający kontynuowanie jazdy, jest koniecznością obwarowaną przepisami o ruchu drogowym.

Definicja świateł przeciwmgłowych

Jest to jeden z rodzajów oświetlenia samochodu, używanego podczas występowania warunków o niewystarczającej – do swobodnego poruszania się po drodze – przejrzystości powietrza. Warto mieć na uwadze, że w w większości samochodów dopuszczonych do ruchu drogowego występują dwa rodzaje świateł przeciwmgłowych:

  • światła przeciwmgłowe przednie − umieszcza się je maksymalnie nisko nad powierzchnią drogi – tak nisko, jak tylko umożliwia to budowa samochodu. Warto podkreślić, że akurat te światła nie są obowiązkowe, stąd też w niektórych pojazdach możemy ich nie znaleźć.
  • światła przeciwmgielne tylne − w określonych przepisami drogowymi warunkach kierowca ma obowiązek włączyć tylne światła przeciwmgłowe i używać ich do momentu zmiany warunków. Za niepodporządkowanie się temu obowiązkowi grozi kara w postaci mandatu oraz naliczenia punktów karnych.

światła przeciwmgłowe

Przepisy drogowe dotyczące świateł przeciwmgłowych

Jak już wspomniano, użytkowanie świateł przeciwmgłowych w niektórych sytuacjach jest obowiązkiem kierowcy. Jednak tak właściwie kiedy należy je włączać? Określają to konkretne przepisy zawarte w Kodeksie drogowym. Zasady użytkowania świateł, aj k iw ogóle przepisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa na drodze sprecyzowano w Dziale II w rozdziale 3.

Zgodnie z zapiskami zawartymi w wymienionej pozycji, kierujący pojazdem w ruchu lądowym jest zobowiązany, aby zachować szczególną ostrożność w czasie kierowania pojazdem podczas warunków o zmniejszonej klarowności powietrza, które to warunki spowodowane są mgłą, opadami atmosferycznymi (ogólnie) oraz innymi czynnikami powodującymi drastyczne ograniczenia widoczności (zapylenie, zadymienie i inne). Kierujący pojazdem musi korzystać ze świateł przeciwmgłowych, kiedy widoczność spadnie poniżej 50 m i wyłączyć je natychmiast, kiedy tylko widoczność ulegnie poprawie.

Używanie świateł sygnalizujących obecność pojazdu na drodze dotyczy kierujących pojazdami silnikowymi i pozostałymi pojazdami wyposażonymi w oświetlenie. Dodatkowo podczas wyprzedzania kierujący ma obowiązek używania krótkotrwałych sygnałów dźwiękowych. Jeśli pojazd nie jest wyposażony w odpowiednie do sytuacji światła, powinien korzystać z pobocza lub poruszać się jak najbliżej brzegu jezdni.

Komentarze