Studia Warszawa

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Sukces w rękach pracownika!

Przez ostatnie dekady byliśmy świadkami diametralnej zmiany w postrzeganiu pracownika.  Ze źródła kosztów, stał się on cennym zasobem umiejętności, wiedzy oraz indywidualnych talentów. Przełożyło się to na dogłębną reformę struktur, obejmujących zarządzanie personalne w przedsiębiorstwach. Powstały działy HR, systemy motywacyjne i szereg benefitów pracowniczych, które są obecnie istotnymi elementami realizacji wyznaczonych przez firmę celów.

Dlaczego HR zyskuje na znaczeniu?

Wiemy już, że zarządzanie zasobami ludzkimi stało się działaniem strategicznym, równie ważnym, jak wszystkie pozostałe elementy, składające się na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Z czego jednak wynikła ta zmiana? Okazało się po prostu, że od tego, jak prowadzone są działy HR, zależy zarówno skuteczna rekrutacja, wysokiej klasy pracowników, jak i umiejętne budowanie lojalności pracowniczej, które zapobiega utracie personelu. Istotne znaczenie ma również systematyczne i przemyślane podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych osób, co niesie korzyść dla firmy.

Studia Warszawa

Odpowiednie zarządzanie personelem ma znaczenie dla całej organizacji. Nie jest to kwestia jedynie działów kadrowych. W rzeczywistości dotyka ona każdego działu pracowniczego, w którym zachodzi konieczność nadzorowania zespołów, motywowania pracowników oraz dbania o ich kwalifikacje – tak, aby nie odbiegały od tych, które posiadają pracownicy konkurencyjnych przedsiębiorstw. W ten sposób każdy team leader, menadżer czy kierownik, powinien doskonale znać zasady i techniki zarządzania personelem.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – studia podyplomowe

Doskonałym sposobem na poznanie w pełni profesjonalnej i aktualnej wiedzy z zakresu sprawnego zarządzania pracownikami, są studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Skierowane są one zarówno do pracowników kadr kierowniczych, jak i specjalistów działów HR. Zajęcia prowadzone są przez praktyków i pracowników naukowych, coachów, doradców personalnych i menadżerów. Dzięki temu studenci zyskują wiedzę na temat technik, których skuteczność już sprawdzono.

Jednym z założeń powyższych studiów jest również możliwość wymiany doświadczeń w zakresie szeroko pojętego zarządzania pracownikami. Zapoznanie się z najnowszymi trendami i metodami w zarządzaniu zasobami ludzkimi, może stać się dla naszej firmy skutecznym narzędziem, które spowoduje wzrost konkurencyjności, przyciągnie do niej jeszcze lepszych pracowników i pozwoli na zatrzymanie wykwalifikowanej kadry w przedsiębiorstwie. Tak, aby pracowała wydajnie na wspólny zysk i sukces.

Komentarze