Manometr przemysłowy

Manometry – przemysłowe urządzenia pomiarowe

Manometry – pod tą rzadko spotykaną nazwą kryją się urządzenia stosowane w technice pomiarowej, a mianowicie – w pomiarze ciśnienia różnicowego, względnego i bezwzględnego. Manometry przemysłowe to urządzenia o małych rozmiarach, co nie oznacza, że są zbędnym dodatkiem, gdyż dzięki nim możliwa jest poprawa procesów produkcyjnych oraz wydajności.

Zastosowanie manometrów

Aparatura służąca do pomiarów ciśnień instalowana jest na terenie różnych obiektów, związanych m.in. z ciepłownictwem, gazownictwem, kanalizacją, hydrauliką, energetyką cieplną, hydrauliką siłową, w przemyśle zajmującym się produkcją spożywczą i farmaceutyczną, a nawet w rolnictwie. Widać więc, że manometry obecne są wszędzie tam, gdzie pomiary ciśnienia w układach i instalacjach to po prostu konieczność. Manometry mogą też znacząco przysłużyć się optymalizacji w działaniu danego obiektu, gdyż przy ich pomocy na bieżąco można kontrolować oraz regulować ciśnienie, tak aby jego wartość znajdowała się w odpowiednim zakresie.

Rodzaje manometrów

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów manometrów, co oczywiście podyktowane jest chęcią dostosowania owych przyrządów pod poszczególne branże. Dzięki możliwości wyboru znalezienie odpowiedniego manometru nie stanowi problemu. Najpopularniejsze manometry to modele:

  • elektroniczne
  • tablicowe
  • z kontaktami

Manometry elektroniczne

Manometry przemysłowe

Pomiary ciśnienia przy pomocy manometrów elektronicznych są bardzo precyzyjne, a ponadto, możliwy jest pomiar stacjonarny oraz mobilny.  Źródłem zasilania manometrów elektronicznych są baterie, co sprawia, że można je zabrać w teren. Zastosowanie wyświetlaczy cyfrowych w manometrach elektronicznych znacznie poszerza ich uniwersalność, ponieważ umożliwiają one pomiary w różnych jednostkach miary. Manometry elektroniczne chętnie stosowane są w nowoczesnych obiektach za sprawą ich innowacyjności i dokładności.

Manometry tablicowe

Ten rodzaj manometrów służy do mierzenia ciśnienia w medium roboczym, a ich konstrukcja pozwala na montaż czołowy. Przy pomocy manometrów tablicowych można stworzyć integralny system sterowania urządzeniami, co okazuje się bardzo praktyczne w miejscach, gdzie obowiązkowe jest kontrola i regulacja wielu parametrów jednocześnie. Manometry tablicowe stosuje się zazwyczaj w szafach sterowniczych, na tablicach rozdzielczych, na pulpitach operatorskich itp.

Manometry z kontaktami

Manometry przemysłowe z kontaktami stosowane są w układach i instalacjach ciepłowniczych, ponieważ pozwalają na pomiar ciśnienia gazów oraz cieczy o niskiej i średniej lepkości. Manometry kontaktowe podnoszą komfort pracy z instalacjami, które wymagają stałego ciśnienia powietrza lub cieczy, gdyż stanowią zabezpieczenie przed niepożądanymi skokami ciśnień.

Komentarze